Raadgevingen


Visum om te studeren in Spanje

Studenten die leven in een land binnen de Europese Unie hebben geen studentenvisum nodig voor de Spaanse taalcursussen.

Studenten uit de volgende landen hebben eveneens geen visum nodig als ze een cursus van minder dan 90 dagen (12 weken) willen volgen: Andorra, Australië, Brazilië, Brunei, Canada, Cyprus, Zuid-Korea, Kroatië, Slovakije, Slovenië, de Verenigde Staten, Estland, Hongarije, Israël, Japan, Litouwen, Maleisië, Malta, Mexico, Monaco, Nieuw-Zeeland, Polen, Tsjechië, San Marino, Singapore en Zwitserland.

Bezit u geen paspoort van de bovenvermelde landen en duurt uw cursus Spaans langer dan 90 dagen (geen enkele Ruta Ñ-cursus duurt langer), lees dan de volgende raadgevingen met vee aandacht.

 1. Raadpleeg uw plaatselijke Spaanse ambassade of consulaat bij voorkeur 120 dagen voor uw afreis (minstens 60 dagen voordien) inzake de vereisten voor het verkrijgen van een studentenvisum.
 2. Schrijf u in bij Ruta Ñ met vermelding van uw nationaliteit en van de noodzaak voor een cursusuitnodiging (informeer ons over eender welke andere gevraagde vereiste).  Om te verzekeren dat u uw visum krijgt, kan uw plaatselijke ambassade contact opnemen met Ruta Ñ ter bevestiging dat de prijs van uw cursus (inclusief logies) volledig betaald is.
 3. Ruta Ñ zal u het inschrijvingsbewijs onmiddellijk toezenden per aangetekend schrijven (de schriftelijke cursusuitnodiging) en u tevens per e-mail een kopie sturen.

Terug

 Inschrijvingsbewijs – uw “schriftelijke cursusuitnodiging”

Dit is een absoluut noodzakelijke voorwaarde voor de plaatselijke Spaanse ambassade of consulaat om u een studievisum voor Spanje te verlenen. Dit document bewijst dat u zich ingeschreven heeft in een Spaanse taalcursus en moet uw naam, de cursus- en logiesgegevens, de datums van de cursus en de bevestiging van volledige betaling van de cursus en het logies vermelden. Het moet ondertekend zijn door de directeur van Ruta Ñ en voorzien zijn van de officiële stempel van het centrum.

Terug

Formulier voor een studievisum voor Spaans.

Vul uw aanvraagformulier in voor het studentenvisum. Voeg alle documenten bij, inclusief het inschrijvingsbewijs van RUTA Ñ. Sommige landen laten toe dat de aanvraagprocedure een aanvang neemt met het sturen van een kopie per fax.

Toch moet u er rekening mee houden dat hoewel RUTA Ñ u graag bijstaat bij het verkrijgen van een visum, we moeten tewerk gaan binnen de door uw plaatselijke Spaanse ambassade vastgelegde marges. Het is de ambassade die beslist over het verkrijgen van dit visum en die het laatste woord heeft, d.w.z dat de eindbeslissing in handen van de ambassade ligt.

Mocht na betaling van de cursus de aanvraag geweigerd of verworpen worden, dan verplicht RUTA Ñ zich de volledige betaalde som terug te betalen, met aftrek van de administratieve kosten. De administratiekosten bedragen 200 €.  Krijgt u een visum en volgt u een cursus met RUTA Ñ, dan vervallen de administratiekosten.

Terug

Veel voorkomende vereisten voor het verkrijgen van een studievisum voor Spanje.

 • Geldig paspoort met een geldigheidsduur van minstens 120 dagen.
 • Het ingevulde aanvraagformulier voor een visum.
 • Inschrijvingsbewijs.
 • Bewijs van economische middelen (documentatie die aantoont dat u over voldoende financiële middelen beschikt voor uw onderhoud in Spanje).
 • Een particuliere verzekeringspolis. De prijs van de RUTA Ñ-cursussen omvat een reisbijstandsverzekering die de student dekt tijdens de duur van de cursus. Deze informatie zal vermeld worden in de cursusuitnodiging.
 • De bevestiging van uw logiesgegevens tijdens uw verblijf in Spanje (verschaft door RUTA Ñ).
 • De bevestiging door RUTA Ñ dat de cursus (inclusief logies) volledig betaald is.

De normen en regelgeving voor studievisa voor Spanje veranderen voortdurend. In RUTA Ñ spannen we ons in om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen, maar we kunnen niet verzekeren dat de informatie die we u verschaffen volkomen juist en volledig is. We zijn dus niet verantwoordelijk voor uw visumaanvraag en geven u daarom uitdrukkelijk de raad zo snel mogelijk contact op te nemen met de plaatselijke Spaanse ambassade of consulaat om de vereisten voor uw land te kennen, zodat u de documentatie tijdig bij elkaar krijgt.

Terug

Antwoorden op sommige vragen inzake een studievisum voor Spanje

 Wie wordt als student beschouwd?

De buitenlanders die naar Spanje komen met het enige doel te studeren,onderzoek te verrichten, een praktijkstage te volgen of een andere niet winstgevende activiteit uit te voeren in een officieel en erkend Spaans centrum (vormend, wetenschappelijk, openbaar of particulier).

 Wie heeft een visum nodig om te studeren in Spanje?

Buitenlandse studenten die wensen hun studies verder te zetten in Spanje, moeten vóór hun aankomst het betreffende visum aanvragen bij de diplomatieke posten of het consulaat. De bewijzen voor vroegere studies in het land moeten eveneens overhandigd worden.

Studenten die geen visum nodig hebben voor een verblijf van minder dan 90 dagen, hebben dit niet nodig, behalve indien hun verblijf in Spanje deze duur zou overschrijden.

Welke geldigheidsduur heeft een visum?

Het visum is geldig gedurende de ganse duur van de Spaanse taalcursus in RUTA Ñ.

Kan het visum verlengd worden?

Ja, uw visum om te studeren in Spanje is verlengbaar.

Wanneer verloopt het visum?

- Als de activiteit waarop het betrekking heeft, ten einde loopt.

- Als de periode waarvoor het nut heeft, eindigt.

Mogen familieleden van de buitenlandse studenten naar Spanje komen?

De studenten die een studievisum voor Spanje verkregen hebben, kunnen visa aanvragen voor hun familieleden om Spanje binnen te komen en er te verblijven gedurende de tijd die de cursus (de studies) of het betreffende onderzoek duurt.

Terug

Bagage

De hoeveelheid bagage hangt af van de duur van de gecontracteerde cursus.

Houd rekening met het volgende:

 • De cursussen gaan door tijdens de lente en de zomer en bijgevolg hebt u zeer weinig warme kleren nodig.
 • Tijdens de wandelroutedagen wordt de bagage vervoerd in Ruta Ñ-voertuigen om zo de wandeltocht aangenamer te maken.
 • Behalve in geval van logies in hotels, hebben de studenten het recht om één wasmachine per gastgezin te laden (en strijkmogelijkheid).
 • In uw bagage mag geen regenjack, muts of hoed, makkelijk schoeisel voor wandeltochten, zonnebrandcrème en badkleding ontbreken.

Als leidraad vermelden we hier de gemiddelde temperaturen in de provincie Ciudad Real tijdens de cursusmaanden (gegevens van het Nationaal Bureau voor de Statistiek):

April Mei Juni Juli Augustus September
15,3 ºC 17,5 ºC 22,5 ºC 28,6 ºC 27,4 ºC 21,7 ºC

RAADGEVINGEN VOOR DE WANDELROUTES

Gegevens:

 • De wandelroutes zijn gemiddeld 20 km lang.
 • Tijdens het wandelen worden de studenten ondersteund door een volgwagen. Dit voertuig vervoert water, een EHBO-kistje, enz.
 • Voor de lunch wordt een maaltijd (catering) geserveerd op een bepaald punt van de route.

Terug

Raadgevingen

In principe vereist het wandelen geen hoge fysieke voorbereiding.

Basisschoeisel

Basiselement voor het wandelen is het schoeisel. In principe dient elke gemakkelijke schoen, op voorwaarde dat hij aangepast is aan de voet, d.w.z. dat hij reeds gebruikt is. Onderneem nooit een wandeltocht met gloednieuwe schoenen.

Toch is het beter meer geschikte wandelschoenen te gebruiken, daar we onder het wandelen met verschillende terreintypen geconfronteerd worden.

Het marktaanbod is bijzonder groot, maar we moeten steeds opteren voor een schoen die goed aansluit op de enkel. Wilt u passende wandelschoenen kopen, dan is het raadzaam eerst een expert te raadplegen.

De rugzak is ook belangrijk, hoewel voor dagtochten en minder niets speciaals vereist is: wat eten (vooral fruit), een muts, een basismedicijnkistje en naargelang de tijd van het jaar, een warm kledingstuk, een zonnebril en een regenjas. En niet te vergeten, water. Ontmoeten we onderweg waterbronnen (let wel op dat het water drinkbaar is), dan kunt u best uw veldfles vullen, men weet nooit waar de volgende bron te vinden is.

Elementaire gewoonten

Voor een goed eerste contact met de wandelsport zijn sommige gewoonten doorslaggevend, zodat we de ervaring zeker zullen herhalen.

De route op zijn minst theoretisch kennen en goed uitgerust zijn is van het hoogste belang. U moet leren waar uw grenzen liggen.

Bij wandeltochten is het noodzakelijk u niet uit te putten en ontspannen te wandelen en zeker niet gefrustreerd te zijn als u aanvankelijk kracht tekortkomt, uw benen u niet schijnen te volgen en de hellingen eindeloos lijken.

Beetje bij beetje zult u ervaring opdoen. Verder mag u ook het opwarmen niet vergeten. Voor en na het wandelen moet u stretchoefeningen uitvoeren om uw spieren aan de inspanning aan te passen.

Raadgevingen voor een flinke wandeling

 • Gebruik reeds gebruikte gemakkelijke schoenen die noch te los noch te vast zitten.
 • Trek warme kleren aan als u stopt, zodat u geen kou vat.
 • Drink voldoende water tijdens het wandelen, maar niet als u zweet, bevochtig dan enkel de mond.
 • Houd het ritme bij, veranderingen van ritme vermoeien veel meer.
 • Onthoud: geklommen wordt er met het hart, afgedaald met de benen.
 • Bij het klimmen op steile hellingen moet uw hart de grootste inspanning leveren, daalt u ze af, dan lijden vooral de knieën en de uiteinden van de tenen.
 • Op rijwegen moet u altijd letten op de auto’s, achter elkaar gaan en aan de linkerzijde.
 • Tijdens het wandelen vermijden we best koolzuurhoudende dranken, de beste keuze is een isotone drank.

Wandelen met respect voor de natuur.

 • Laat geen vuil achter en begraaf het ook niet. Breng het naar een inzamelpunt.
 • Wees voorzichtig met vuur. Steek geen vuur aan.
 • Ga milieuvriendelijk om met bronnen, rivieren en andere waterwegen. Giet er geen zeep, wasmiddel, verontreinigende producten of eender welk type afval in.
 • Trek geen bloemen of takken uit en stoor de dieren niet.
 • Gebruik de aangeduide paden om over akkerland te gaan en stap nooit op ingezaaid land. Sluit schuurdeuren, hekken en slagbomen op het platteland om het passeren van vee of andere dieren te voorkomen.

Terug