Een cursus contracteren

CURSUSSEN S, M en L

Het contracteren van onze cursussen gebeurt rechtstreeks via de website, meer bepaald via de contracteermodule.

Contracteren kan gebeuren tot twintig dagen vóór het begin van de cursus (bij benadering).

Contracteren

Aankoopvoorwaarden Wettelijke kennisgeving

CURSUSSEN A LA CARTE

Bent u met een groep en bent u geïnteresseerd in een cursus op maat? U kiest de begindatum, de duur enz.

DATUMS: Heel het jaar beschikbaar

+ info

LEERLINGGROEPEN MET EEN EIGEN LERAAR

Bent u leraar Spaans? Wilt u met uw leerlingen naar de cursussen van Ruta Ñ komen, wilt u hen lesgeven en daarbij wat verdienen?

DATUMS: Heel het jaar beschikbaar

+ info

• Alle cursussen (S, M en L) beginnen op dezelfde data.