Wettelijke voorwaarden

Het contracteren van een cursus veronderstelt de aanvaarding van de onderstaande bepalingen en condities:

1. CURSUSSEN

1.1     Studenten kunnen zich enkel inschrijven voor de cursussen als ze de bepalingen en condities van RUTA Ñ aanvaarden.
1.2     In geval van fouten in de online prijsberekening, zal RUTA Ñ de aangeboden prijs bevestigen binnen een termijn van drie werkdagen na deze aankoop.
1.3     Is uw inschrijving in RUTA Ñ gebeurd via een agent, dan zijn zijn bepalingen en condities voor u van toepassing; RUTA Ñ behoudt zich het recht voor onze eigen bepalingen toe te passen.
1.4     De reiskosten vanuit het land van herkomst naar Madrid (en omgekeerd) en optionele uitstapjes zijn niet inbegrepen in de cursusprijs.
1.5   Indien een cursus niet kan doorgaan wegens gebrek aan studenten (of wegens overmacht), dan verplicht Ruta Ñ zich de betaalde sommen volledig terug te storten.
1.6    In geval van een grove disciplinaire overtreding of herhaald onbehoorlijk gedrag kan de student uit de met RUTA Ñ gecontracteerde cursus uitgesloten worden en zal geen recht hebben op enige terugbetaling (er zal hem wel gratis transport naar de luchthaven van Madrid-Barajas aangeboden worden).
1.7 Als een leerling moet worden opgehaald of overgebracht om redenen die niet toe te schrijven zijn aan Ruta Ñ, op andere uren of dagen dan voorzien voor de groep, wordt 60€/traject aangerekend.

2. LOGIES

2.1     RUTA Ñ behoudt zich het recht voor op eender welk tijdstip veranderingen aan te brengen in het logies van eender welke student.
2.2     Een borgsom van 60 € is nodig voor het verblijf bij gastgezinnen. Deze borgsom wordt teruggegeven op de laatste cursusdag. Gelieve er rekening mee te houden dat de borgsom gedeeltelijk of geheel kan ingehouden worden indien:
•    De kamer niet netjes en geordend verlaten werd.
•    De student enige geluidsoverlast veroorzaakt heeft.
•    De student enig meubel of een deel van de installaties van de gemeenschappelijke flat beschadigd heeft.
2.3 Als een leerling een nacht extra vraagt, kost dit 40 €/nacht (verblijf en ontbijt).

3. STUDENTENVISA

3.1     Na ontvangst door RUTA Ñ van de voorafbetaling van 100 % van de cursus, zal de uitnodigingsbrief (inschrijvingsbewijs) aan het door de student aangeduide adres verstuurd worden.

4. VERZEKERING

4.1     De cursusprijs omvat een reisbijstandsverzekering (bijstand voor personen, dekking voor vertraging, dekking voor bagage, dekking voor persoonlijke ongevallen en dekking voor wettelijke aansprakelijkheid).

Toch moet u rekening houden met de volgende aspecten:
4.2     Arts: Inwoners van lidstaten van de Europese Unie zijn verzekerd door het ongevallen- en ziekteverzekeringsfonds. Vóór de reis moet u de Europese ziekteverzekeringskaart (European Health Insurance Card (EHIC)) aanvragen bij uw plaatselijk ziekteverzekeringskantoor.
Personen die geen inwoner zijn van een lidstaat van de Europese Unie dienen een internationale verzekeringspolis aan te vragen die geldig is in Spanje (indien zij dit wensen).
4.3     Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (van de student): Studenten kunnen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten die hen dekt in geval een claim tegen hen ingediend wordt (indien zij dit wensen).
4.4     Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (van het bedrijf): RUTA Ñ heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die mogelijke incidenten tijdens de cursussen dekt.

5. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Conform de Spaanse wet 15/1999 van 13 december op de bescherming van persoonsgegevens deelt RUTA Ñ u mede dat de in deze algemene voorwaarden vermelde persoonsgegevens opgeslagen zullen worden in een database (onder verantwoordelijkheid van RUTA Ñ 2012 S.L.) die uitsluitend dient voor commercieel gebruik en bedrijfsdoeleinden van de firma. Door deze bepalingen en condities te aanvaarden, stemt u in met deze verwerking en het gebruik ervan voor de eerder vermelde doeleinden. U hebt het recht om informatie te vragen over uw rechten op toegang, rectificatie en doorhaling van deze inlichtingen conform de in de geldige wetgeving vastgelegde bepalingen, door u schriftelijk te richten aan het volgende adres: C/ Centauro 4, portal 7, 1º H, 13005 Ciudad Real – Spanje.

6. ADMISSIE OF WEGSTUREN

6.1     RUTA Ñ behoudt zich het recht voor de lessen van de student te annuleren indien deze of zijn agentschap op de dag van aankomst niet de volledige cursussom betaald heeft.
6.2     In geval van ernstige disciplinaire problemen, herhaald onbehoorlijk gedrag of overtreding van de Spaanse wetgeving zal de student uitgesloten worden van de met RUTA Ñ gecontracteerde cursus zonder enig recht op terugbetaling.
6.3     In geval van schade aan derden zullen alle aan RUTA Ñ gereclameerde kosten voor de bovenvermelde incidenten ten laste vallen van de student die niet het recht zal hebben om later enige eis in te dienen.

7.  RESERVERINGEN

7.1     Voor het bevestigen van een reservering op de laatste dag van de contracteertermijn (20 dagen vóór het begin van de cursus) moet de cursus volledig betaald worden op het moment van inschrijving.

8. ANNULERINGEN

8.1     Annuleringen vóór het begin van de cursus worden uitsluitend schriftelijk (e-mail) aanvaard. Schriftelijk bewijs van de annulering is noodzakelijk.
8.2     In geval van annulering binnen een termijn van 15 dagen vóór de aanvang van de cursus, zal RUTA Ñ een bedrag van 200 € inhouden voor administratieve en beheerkosten.
8.3     In geen geval wordt geld terugbetaald eens de cursus begonnen is.
8.4     Voor alle terugbetalingen geldt dat een administratietaks van 4 % van de terugbetaalde som dient betaald te worden.
8.5     Bij studenten die een uitnodigingsbrief nodig hadden voor hun visum, zal RUTA Ñ in ieder geval het bedrag van 200 € innen.
8.6     Alle terugbetalingen zullen binnen 15 dagen na de aanvraag uitgevoerd worden met een bankoverschrijving naar de door de student aangeduide rekening of naar de rekening via dewelke hij de betaling verricht heeft (een andere rekening of persoon zijn niet geldig).

9. BETALINGSVOORWAARDEN

9.1     Om uw cursus te reserveren bij de inschrijving is een vooruitbetaling vereist. Het resterende saldo moet minstens 20 dagen vóór het begin van de cursus volledig betaald worden. Zonder volledige betaling kan RUTA Ñ het programma schrappen en de student heeft geen recht op terugbetaling.
9.2     Meer inlichtingen over betalingsmethodes, details inzake bankkosten en toeslagen voor verrichtingen per bankpas vindt u in de sectie Contracteer een cursus.
9.3     RUTA Ñ is niet aansprakelijk voor mogelijke drukfouten of fouten in de publicaties van derden betreffende RUTA Ñ.

10. AUTEURSRECHTEN

RUTA Ñ behoudt zich het recht voor alle tijdens het verblijf van de student genomen foto’s te gebruiken, behalve indien de student bij zijn aankomst in de cursus hiertegen bezwaar aantekent.

11. CONTRACTEN

Eender welke reservering of betaling bevestigt de aanvaarding van deze bepalingen en condities.

12. TERUGBETALINGEN

12.1     Raadpleeg punt 8 (annuleringen).
12.2     Terugbetalingen zijn uitsluitend mogelijk voor studenten die een cursus gereserveerd hebben. Terugbetalingen aan personen die niet de student of de voogd van de student zijn die de cursus betaald heeft, zijn niet toegestaan.

13. VERDER

13.1     RUTA Ñ is niet aansprakelijk voor gevallen van overmacht (conform de wetgeving) of voor acties van de studenten.
13.2     RUTA Ñ behoudt zich het recht voor om studenten van 16 of minder te aanvaarden.